روش ترکیبى ادغام دو روش FUT و FIT است . یعنى با روش FUT حدود ۲۰۰۰-۱۵۰۰ گرافت از طریق برش پشت سر برداشته مى شود و در قسمت جلوى سر کاشته مى شود سپس در روز بعد با روش FIT از اطراف برش و از قسمت هاى کنار سر حدود ۲۰۰۰-۱۰۰۰ گرافت برداشته مى شود و در ادامه و بعد از پیوند مو FUT یعنى اکثرا در قسمت فرق سرکاشته مى شود . به عبارتى با این روش موهاى بیشترى از پشت سر برداشته می شود و در جلوى سر کاشته می شود . در روش ترکیبى سر تراشیده مى شود و اسکار FUT نیز در پشت سر ایجاد مى شود که البته در زیر مو ها کاملا مخفى خواهد ماند . اما در عوض با این روش مقدار بیشترى مو نسبت به روش هاى FUT و FIT به تنهائى برداشته و کاشته مى شود . یعنى در یک جلسه دو روزه ۳۵۰۰-۲۰۰۰ گرافت (معادل ۹۰۰۰-۶۰۰۰ تار مو ) برداشته و کاشته مى شود که مى توان قسمت اعظم سر را پوشش قابل قبولى داد . بنا بر این :

روش ترکیبى در افرادى بکار مى رود که در یک جلسه مقدار زیادى مو نیاز دارند .
در روش ترکیبى ترمیم مو ها به صورت انتخابى کاشته مى شوند یعنى موهاى با کیفیت خوب ( FUT ) در قسمت مهمتر سر یعنى جلوى سر و مو هاى با کیفیت پایین تر در قسمت بالا و پشت سر ( فرق سر ) کاشته مى شوند .
روش ترکیبى معمولا دو روز طول مى کشد روز اول FUT و روز دوم FIT و بالطبع هزینه عمل از FUT و FIT به تنهائى بالاتر اما از مجموع دو عمل پایین تر است .
در روش ترکیبى چون قسمتى از برداشت مو با تکنیک FIT انجام مى شود تمام سر با ماشین شماره یک کوتاه مى شود .
تکنیک FUT آن با ظرافت تمام انجام شود تا خط بخیه پهن نشود و در آینده دیده نشود . بدلیل آنکه با FIT موهاى اطراف برداشته و تراکم آن کم مى شود خطر دیده شدن خط بخیه

در روش ترکیبى نسنت به FUT تنها بیشتر است .
برداشت FIT بیمار از منطقه مطمئن و بدون ریزش انجام مى شود تا مو ها در آینده نزدیک دچار ریزش نشود .
به بانک موى بیمار صدمه وارد نشود و بیمار شانس برداشت مجدد از بانک مو را داشته باشد .
در طى دو روز جراحى داروى زیاد به بیمار تجویز نشده و خونریزى نیز از حد مجاز بیشتر نشود .

Shopping Basket